هيتاشي

Get your Hitachi products delivered within 24 business days in Kuwait  for free. Choose from a diverse selection of high quality Japanese refrigerators, washing machines, air purifiers, and vacuum cleaners from Hitachi.

(11 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
(11 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
Vendor
Hitachi
Regular price
121.000 KD
Sale price
116.000 KD
Unit price
per 
(11 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
(11 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
Vendor
Hitachi
Regular price
119.000 KD
Sale price
114.000 KD
Unit price
per 
(11 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
(11 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
Vendor
Hitachi
Regular price
133.000 KD
Sale price
133.000 KD
Unit price
per 
(12 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
(12 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
Vendor
Hitachi
Regular price
139.000 KD
Sale price
129.000 KD
Unit price
per 
(12 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
(12 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
Vendor
Hitachi
Regular price
139.000 KD
Sale price
139.000 KD
Unit price
per 
(12 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
(12 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
Vendor
Hitachi
Regular price
137.000 KD
Sale price
137.000 KD
Unit price
per 
(14 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
(14 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
Vendor
Hitachi
Regular price
159.000 KD
Sale price
144.000 KD
Unit price
per 
(14 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
(14 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
Vendor
Hitachi
Regular price
155.000 KD
Sale price
140.000 KD
Unit price
per 
ثلاجة بفريزر سفلي 14.5 قدم
ثلاجة بفريزر سفلي 14.5 قدم
Vendor
Hitachi
Regular price
179.000 KD
Sale price
179.000 KD
Unit price
per 
(16 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
(16 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
Vendor
Hitachi
Regular price
169.000 KD
Sale price
154.000 KD
Unit price
per 
(17.5 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
(17.5 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
Vendor
Hitachi
Regular price
172.000 KD
Sale price
172.000 KD
Unit price
per 
(19.5 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
(19.5 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
Vendor
Hitachi
Regular price
184.000 KD
Sale price
184.000 KD
Unit price
per 
(22 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
(22 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
Vendor
Hitachi
Regular price
215.000 KD
Sale price
200.000 KD
Unit price
per 
(25 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
(25 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
Vendor
Hitachi
Regular price
238.000 KD
Sale price
238.000 KD
Unit price
per 
(25 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
(25 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
Vendor
Hitachi
Regular price
233.000 KD
Sale price
233.000 KD
Unit price
per 
(27 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
(27 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
Vendor
Hitachi
Regular price
265.000 KD
Sale price
240.000 KD
Unit price
per 
(27 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
(27 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
Vendor
Hitachi
Regular price
295.000 KD
Sale price
275.000 KD
Unit price
per 
(27 قدما) موفر طاقة ثلاجة باب فرنسي
(27 قدما) موفر طاقة ثلاجة باب فرنسي
Vendor
Hitachi
Regular price
384.000 KD
Sale price
364.000 KD
Unit price
per 
(31 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريزرعلوي
600L (BSL)
Vendor
Hitachi
Regular price
315.000 KD
Sale price
315.000 KD
Unit price
per 
(31 قدما) موفر طاقة ثلاجة باب فرنسي
(31 قدما) موفر طاقة ثلاجة باب فرنسي
Vendor
Hitachi
Regular price
564.000 KD
Sale price
509.000 KD
Unit price
per 
(33 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريز علوي
(33 قدما) موفر طاقة ثلاجة بفريز علوي
Vendor
Hitachi
Regular price
360.000 KD
Sale price
339.000 KD
Unit price
per 
غساله 10 Kg موفر طاقه
غساله 10 Kg موفر طاقه
Vendor
Hitachi
Regular price
299.000 KD
Sale price
264.000 KD
Unit price
per 
غساله 12 Kg موفر طاقه
غساله 12 Kg موفر طاقه
Vendor
Hitachi
Regular price
339.000 KD
Sale price
304.000 KD
Unit price
per 
غساله 10/7 Kg موفر طاقه
غساله 10/7 Kg موفر طاقه
Vendor
Hitachi
Regular price
379.000 KD
Sale price
329.000 KD
Unit price
per 
غساله 12/8 Kg موفر طاقه
غساله 12/8 Kg موفر طاقه
Vendor
Hitachi
Regular price
425.000 KD
Sale price
375.000 KD
Unit price
per 
غسالة صحون (موفر طاقة)
غسالة صحون (موفر طاقة)
Vendor
Hitachi
Regular price
149.000 KD
Sale price
149.000 KD
Unit price
per 
غسالة صحون (موفر طاقة)
غسالة صحون (موفر طاقة)
Vendor
Hitachi
Regular price
189.000 KD
Sale price
189.000 KD
Unit price
per 
غسالة صحون (موفر طاقة)
غسالة صحون (موفر طاقة)
Vendor
Hitachi
Regular price
209.000 KD
Sale price
209.000 KD
Unit price
per 
غسالة صحون (موفر طاقة)
غسالة صحون (موفر طاقة)
Vendor
Hitachi
Regular price
235.000 KD
Sale price
235.000 KD
Unit price
per 
(8 كجم)
(8 كجم)
Vendor
Hitachi
Regular price
115.000 KD
Sale price
115.000 KD
Unit price
per 
(11 كجم)
(11 كجم)
Vendor
Hitachi
Regular price
159.000 KD
Sale price
144.000 KD
Unit price
per 
13 KG
13 KG
Vendor
Hitachi
Regular price
179.000 KD
Sale price
164.000 KD
Unit price
per